IHE / Employees / Administration / Bernat Rafał

Rafał Bernat

dr inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 412b, E-mail: rafal.bernat@itc.pw.edu.pl  telefon:22 234 52 07

Rafał Bernat
adiunkt w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • węglanowe ogniwa paliwowe,
 • sezonowe magazynowanie ciepła,
 • magazynowanie energii,
 • stałotlenkowe ogniwa paliwowe

Ważniejsze publikacje

 • J. Milewski, M. Wołowicz, R. Bernat, Ł. Szabłowski, J. Lewandowski; Variant Analysis of the Structure and Parameters of SOFC Hybrid Systems; Applied Mechanics and Materials 347, pp. 306-312, 2013
 • J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma, J. Kucowski, R. Bernat; Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by Molten Carbonate Fuel Cell; International Journal of Hydrogen Energy 39(3), pp. 1558-1563, 2013
 • J. Milewski, M. Wołowicz, A. Miller, R. Bernat; A reduced order model of Molten Carbonate Fuel Cell: A proposal; International Journal of Hydrogen Energy 38(26), pp. 11565-11575, 2013
 • J. Milewski, R. Bernat, J. Lewandowski; IAENG Transactions on Engineering Technologies - Special Issue of the World Congress on Engineering 2012, Springer, 2012, Molten Carbonate Fuel Cell as a Reducer of CO2 Emissions from Gas Turbine Power Plants, rozdział w monografii
 • K. Futyma, M. Wołowicz , J. Milewski, W. Bujalski, R. Bernat; Utilization of Flue Gas Low Temperature Heat from Combined Heat and Power Unit of 100 MW; Advanced Science Letters 19(8), pp. 2123-2127, 2013
 • J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma, J. Kucowski, R. Bernat; Experimental Investigation of CO2 Separation from Hard Coal Flue Gases by 100 cm2 Molten Carbonate Fuel Cell; Applied Mechanics and Materials 302, pp 97-103, 2013
 • J. Milewski, R. Bernat, J. Lewandowski; Reducing CO2 Emissions from a Gas Turbine Power Plant by using a Molten Carbonate Fuel Cell; Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol III WCE 2012, July 4 - 6, 2012, London, U.K.
 • J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma, J. Kucowski, R. Bernat; Determination of Electronic Conductance of 100cm2 Single Molten Carbonate Fuel Cell; Applied Mechanics and Materials 346, pp. 23-28
 • J. Milewski, M. Wołowicz, R. Bernat, Ł. Szabłowski, J. Lewandowski; Variant Analysis of the Structure and Parameters of SOFC Hybrid Systems; Applied Mechanics and Materials 437, pp. 306-312
 • R. Bernat, J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma, J. Kucowski; Experimental investigation and modeling of CO2 separation from flue gases of a gas turbine power plant using molten carbonate fuel cell; Energetyka Gazowa, Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Gliwice, 2013

Projekty badawcze i naukowe

 • 2013-2017 - Diamentowy Grant. "Badania kriogenicznych metod kondensacji związków niepalnych w wylotowych gazach anodowych węglanowego ogniwa paliwowego"
 • 2014-2016 - NCN Preludium. "Analiza wpływu obecności cząstek stałych w paliwie i utleniaczu na pracę węglanowych ogniw paliwowych."