IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Porowski Rafał

Rafał Porowski

dr inż. Rafał Porowski Zakład Silników Lotniczych pokój 051 hala C, e-mail: rafal.porowski@itc.pw.edu.pl

website: www.porowski.info

Zainteresowania naukowe:

 • spalanie paliw,
 • detonacje i fale uderzeniowe,
 • napędy rakietowe,
 • technologie kosmiczne,
 • wypadki i awarie lotów kosmicznych,
 • katastrofy lotnicze,
 • inżynieria bezpieczeństwa wodorowego.

 

Tematyka prac dyplomowych:

 • Badania doświadczalne i numeryczne spalania  i detonacji,
 • Analizy numeryczne napędów rakietowych oraz trajektorii lotu rakiet,
 • Analizy wypadków lotniczych oraz lotów kosmicznych,
 • Ocena zastosowań technologii kosmicznych,
 • Bezpieczeństwo wodoru w obiektach jądrowych.

 

Wybrane publikacje:

 • Porowski R., Teodorczyk A., Some comments on shock tube measurements of gaseous detonations, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 02/2011.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Przegląd badań w zakresie parametrów flash point i explosion point cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 03/2011.
 • Rudy W., Porowski R., Teodorczyk A., Modelowanie temperatury zapłonu ciekłych substancji palnych i ich mieszanin”, Archiwum Spalania 01-02/2011.
 • Porowski R., Teodorczyk A., Cellular structure of detonation wave in hydrogen-methane-air mixtures, Journal of Power Technologies 91 (3), 2011.
 • Rudy W., Porowski R., Teodorczyk A., Propagation of hydrogen-air detonation in tube with obstacles, Journal of Power Technologies, 91 (3), 2011
 • Porowski R., Małozięć D., Węsierski T., Analiza wybranych metod obliczeniowych w zakresie oddziaływania fali wybuchu chemicznego, Przemysł Chemiczny, 90/12, 2011.
 • Porowski R., Węsierski T., Metodyka obliczeń średnicy oraz czasu trwania BLEVE-Fireball, Przemysł Chemiczny 90/12, 2011.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 04/2012.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Analiza mechanizmów samozapłonu wodoru przy jego uwolnieniu do atmosfery, Przemysł Chemiczny, 92/1, 2013.
 • Porowski R., Lesiak P., Teodorczyk A., Analiza zjawiska boilover podczas pożarów cieczy naftopochodnych magazynowanych w zbiornikach, Przemysł Chemiczny, 92/4, 2013.
 • Porowski R., Teodorczyk A., Experimental study on DDT for hydrogen-methane-air mixtures in tube with obstacles, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26, 2013.
 • Rudy W., Kuznetsov M., Porowski R., Teodorczyk A., Grune J., Sempert K., Critical conditions of hydrogen-air detonation in partially confined geometry, Proceedings of the Combustion Institute, 34, 2013.
 • Porowski R., Rudy W., Teodorczyk A., Badania doświadczalne i numeryczne temperatury zapłonu wybranych mieszanin cieczy palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 03/2013.
 • Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A., Badanie granic wybuchowości par cieczy palnych w podwyższonych temperaturach, Przemysł Chemiczny, 92/11, 2013.
 • Bodalski D., Porowski R., Strzyżewska M., Badania doświadczalne i analiza cyfrowa ziarnistości pyłów palnych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 04/2014.
 • Porowski R., Zjawisko detonacji pyłów: Przegląd stanu wiedzy, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 04/2014.
 • Grabarczyk M., Porowski R., Teodorczyk A., Flammability characteristics of butanol fuel blends at various initial temperatures, Archivum Combustionis, 34, 2014.
 • Porowski R., Alternative ignition source for testing dust explosion characteristics in closed vessel, Archivum Combustionis, 34, 2014.

Pozostała działalność:

 • Członek Polskiego Instytutu Spalania,
 • Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Archivum Combustionis,
 • Członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.