IHE / Employees / PhD students / Pawluczyk Michał / Materiały dydaktyczne / Informatyka 1