IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Kobiera Arkadiusz / Publikacje

Publikacje

Artykuły, materiały konferencyjne, wystąpienia

Publications :

Chapter in book:

 1. Jan Kindracki, Arkadiusz Kobiera, Piotr Wolański, Zbigniew Gut, Michał Folusiak, Karol Świderski Experimental and Numerical Research on the Rotating Detonation Engine in Hydrogen-air Mixtures Advances in Propulsion Physics. Edited by S. Frolov, Torus Press

 

 

Peer reviewed papers in scientific journals:

 1. A. Kobiera, P.Wolański Ignition of liquid and dust layers by gaseous detonation Shock Waves Vol. 12, No 5, 2003

3.A. Kobiera, P. Wolański Modelling of ignition of PETN layer by gaseous detonation Archivum Combustionis Vol. 23, No 3-4, 2003 (udział 80%)

 1. A. Kobiera, P. Wolański, S. Siwiec Combustion of high explosive layers ignited by detonation waves Archivum Combustionis Vol. 24 (2004) - Nr. 1-2 pp 3-20 (udział 80%)
 2. A. Kobiera, P. Wolański  Characteristics of a ram accelerator with a  high explosive layer Archivum Combustionis Vol. 24 (2004) - Nr. 1-2 pp 21-38 (udział 90%)
 3. 6.     A. Kobiera, J. Kindracki, P. Zydak and P. Wolanski A new phenomenological model of gas explosion based on characteristics of flame surface Journal of Loss Prevention in the Process Industries Vol. 20, 2007 (udział 80%)
 4. J. Kindracki, A. Kobiera, G. Rarata, P. Wolanski  Influence of the ignition position and obstacles on explosion development in methane-air mixture in closed vessels Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol 20, No. 4-6, 2007 (udział 20%)
 5. 8.     A. Kobiera, P. Wolanski  The Possibility of the Use of High Explosive Layers in Ram Accelerators Archivum Combustionis, Vol. 28, No. 3-4, pp.149-171, 2008 (udział 90%)
 6. A. Kobiera, J. Szymczyk, P. Wolański, A. Kuhl, Study of the Shock-Induced Acceleration of Hexane Droplets. Shock Waves, Vol. 18, No. 6, pp. 475-485, 2009 (udział 75%)
 7. Kindracki, J., Kobiera, A., and Wolański, P.: Experimental and Numerical Research on Rotating Detonation in Small Rocket Engine Model. Combustion Engines - Silniki Spalinowe Nr 2009-SC2 (2009) (udział 45%)
 8. A. Kobiera, K. Świderski, M. Folusiak, P. Wolański “REFLOPS” - a New Parallel CFD Code for Reactive Euler Flow Simulation Archivum Combustionis Vol. 29 No. 3-4 2009 (udział 50%)
 9. R. Klemens, T. Zagrajek, A. Kobiera, P. Żydak, S. Kozioł and A. Zborowski, Analiza dynamiczna komory do badania urządzeń górniczych w warunkach eksplozji, Problemy Eksploatacji. Vol. 3, pp. 97-106 2009 (udział 10%)
 10. C. Depcik, A. Kobiera, D. Assanis Influence of Density Variation on One-Dimensional Modeling of Exhaust Assisted Catalytic Fuel Reforming Heat Transfer Engineering, 2010, Vol. 31, No. 13, 1098-1113 (udział 45%)

 

Peer reviewed conference papers:

:

 1. A. Kobiera, H. G.  Im, V. Hamosfakidis Assessment of various models of scalar dissipation rate by use of DNS of a counterflow flame w LES and DNS of Ignition Processes and Complex-Structure Flames with Local Extinction, Proceedings of the International COST Workshop, 2009, edytor  A. Bogusławski (udział 90%)
 2. M.Gula, J. Steinbach, K. Holtappels, A. Acikalin, H.-P. Schildberg, A. Kobiera Safety Related Characteristics Of Chemically Unstable Gases in 18th International Conference Process Engineering and Chemical Plant Design. 2011, Berlin Institute of Technology. (udział 15%)

16. Kobiera, A., Ł. Mezyk, and P. Wolanski, Feasibility of Application of a New Kind of Resistojet with  Supercapacitors in Small and Medium Size Satellites, in 4th  European Conference For Aerospace Sciences (Eucass). 2011: Saint Petersburg, Russia. (udział 70%)

17. M. Folusiak, K. Swiderski, A. Kobiera, P. Wolanski Graphics Processors as a Tool for Rotating Detonation  Simulations in 23rd ICDERS. 2011: Irvine, USA. (udział 25 %)

 

 

Conference papers:

18. P. Wolański, A. Kobiera. Ignition of Liquid and Dust Fuel Layer by Gaseous Detonation 18th ICDERS July 29 - August 3, 2001 Seattle

19. A. Kobiera , P. Wolański, Ignition delay of Explosive Layer Ignited by Gaseous Detonation 29th International Symposium on Combustion, Sapporo, Japan July 21-26, 2002

20. P. Wolański, A. Kobiera  Możliwości zastosowania warstw skondensowanych materiałów palnych w ram akceleratorach, Materiały konferencyjne XVIII Zjazdu Termodynamików, Muszyna, Poland, 1-5 września, Vol. IV 2002

 

21. A. Kobiera, P. Wolański Simulation of Ram Accelerator with PETN layer 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics Warsaw, 15-21 August 2004

22. K. Holtappels, V. Schroeder, A. Kobiera, P. Wolanski, M. Braithwaite, H.J. Pasman  Gas Explosion safety Characteristics and Anomalies at Unusual Conditions  12th Symposium Loss Prevention, Edinburgh May 2007

23. V. Hamosfakidis, A. Kobiera, and D. N. Assanis, A Regenerative Multiple Flamelet Model for non-Premixed Combustion with non-Uniform EGR, 2007 WSEAS International Conference, Vouliagmeni, Athens, Greece, August 2007

24. A. Kobiera, H. G.  Im, C.S. Yoo, V. Hamosfakidis, Evaluation of Submodels for Scalar Dissipation Rate  in Turbulent Combustion Using the Flamelet Model , XX International Symposium on Combustion Processes, Pultusk, Poland, September 2-5, 2007

25. M. Gula, K. Holtappels, A. Acikalin, J. Steinbach, H.-P. Schildberg, A. Kobiera Zerfallsreaktionen  chemisch instabiler Gase in Abhängigkeit vom Behältervolumen 9 Fachtagung „Anlagen-, Arbeits- und Umweltsicherheit“ Köthen, 6 - 7 November 2008 CD: ISBN-13 978-3-89746-099-7

26. P. Wolański, J. Rokicki, A. Kobiera (Redaktorzy) Warsztaty „Polski pakiet CFD” Materiały pokonferencyjne Oficyna Wydawnicza PW 2008

27. Kobiera, A., et al.: Two-Dimansional Modeling of the Rotating Detonation Wave with Fuel Injection. 3rd EUCASS. Versailles, France (2009).

28. Kobiera, A. , Stepien K.: Numerical Optimization of a Resistojet Nozzle. Space Propulsion Conference, San Sebastian, Spain (2010)  

29. M. Folusiak, K. Świderski, A. Kobiera, P. Wolański Feasibility of use graphics processors in detonation simulation, in XXI-st International Symposium on Combustion Processes, 2010, Miedzyzdroje, Poland.

30. Ł. Męzyk, A. Pazinski, W. Florczuk, A. Kobiera, , Research on design of pulsed resistojet, in IV International Interdisciplinary  Technical Conference of Young Scientists. 2011: Poznań, Poland

31. Arkadiusz Kobiera, Łukasz Mężyk Design and Performance Study of a Low Thermal Inertia Resistojet Model Space Propulsion Conference, Bordeaux, 2012

32. A. Kobiera, A Simple A Simple Theory of Rotating Detonation and its Application to Turbine Thermodynamic Cycle   IX ISHMPIE, Cracow, 2012

33. Arkadiusz Kobiera, Jan Kindracki, Łukasz Boruc, Łukasz Mężyk, Numerical optimization of a novel resistojet powered by supercapacitors, NEPCAP 2012, Sochi Russia

34. Karol Swiderski, Michał Folusiak, Arkadiusz Kobiera, Jan Kindracki, Borys Lukasik, Piotr Wolański Three dimensional numerical study of the propulsion system based on rotating detonation using Adaptive Mesh Refinement 24th ICDERS, Taipei, Taiwan

35. Karol Swiderski, Michał Folusiak, Arkadiusz Kobiera, Jan Kindracki, Borys Lukasik, Piotr Wolański Assessment of numerical simulations of RDE combustion chamber 24th ICDERS, Taipei, Taiwan

36. Karol Swiderski, Michał Folusiak, Arek Kobiera, Jan Kindracki, Borys Lukasik, Piotr Wolański Improving accuracy and performance of Rotating Detonation Engine simulations European Conference for AeroSpace Sciences, Munich, Germany

 

 

Other scientific papaers

37. Kobiera A. Ram akcelerator – nowy rodzaj napędu kosmicznego Postępy astronautyki,  Vol. 26, No 1, 1999

38. P. Wolański, A. Kobiera, A. Dziubiński. Edukacyjny program do obliczeń lotu rakiet wielostopniowych Postępy astronautyki,  Vol. 27, No 1, 2001

39. P. Wolański, A. Kobiera Badania nad metodami poprawy osiągów ram-akceleratorów Postępy astronautyki,  Vol. 27, No 1, 2001

40. K. Sokołowski, A. Kobiera. Winda Kosmiczna, Postępy Astronautyki nr 1, 2007

 1. K. Stępień, A. Kobiera: Numeryczne symulacje małych dyszy do napędów satelitarnych. Postępy Astronutyki
 2. Łukasz Mężyk, Arkadiusz Kobiera: Możliwości zastosowania superkondesatorów w napędach satelitarnych. Postępy Astronutyki

 

 

Presentations at conferences:

43. P. Wolański, A. Kobiera Possibility of improvements of performance of ram accelerators by use explosive layers International Workshop on Rocket Propulsion: Present and Future, Accademia Aeronautica, Pozzuoli, Naples, Italy 16-20 June 2002

44. A. Kobiera, P. Wolański Modelowanie zapłonu warstwy pentrytu – zastosowanie w ram-akceleratorach Tendencje Rozwojowe Napędów  Kosmicznych, Warszawa, 20-21 September, 2003

45. A. Kobiera, J. Kindracki, P. Wolanski “Explosion pressure ”First Baltic Combustion Meeting, Warszawa, Poland, November 27-29, 2005

46. A. Kobiera, J. Szymczyk, P. Wolanski, A. Kuhl  A Study of Shock Wave - Hexane Droplets Interaction  20th ICDERS July 31 - August 5, 2005 Montreal

47. J. Kindracki, A. Kobiera, G. Rarata & P. Wolanski Influence of the Ignition Position and Obstacles on Explosion Development in Methane-Air Mixture in Closed Vessels Sixth International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions Halifax, Canada, August 27 – September 1, 2006

48. V. Hamosfakidis, A. Kobiera, H. Im, D. Assanis A Two-Conserved Scalar Model for HCCI Engine Applications 5th US Combustion Meeting, University of California at San Diego, March 25-28, 2007

49. K. Milanowski, J. Kindracki, A. Kobiera, P. Wolanski, T. Fujiwara Numerical Simulation of Rotating Detonation in Cylindrical Channel 21st ICDERS July 23-27, 2007 Poitiers, France

50. K. Sokołowski, A. Kobiera. Winda Kosmiczna, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Tendencje rozwojowe napędów kosmicznych”, Warszawa,  23-24 listopada 2007

51. J. Kindracki, A. Kobiera, P. Wolanski Experimental and numerical calculation of rotating detonation in cylindrical channel in O2-H2 mixtures. International Workshop on Detonation, Tokyo, Japan, April 28, 2008

52. A. Kobiera, H. G.  Im, V. Hamosfakidis Assessment of various models of scalar dissipation rate by use of DNS of a counterflow flame Workshop LES and DNS of Ignition, Częstochowa 20-21 November 2008

 1. Kindracki, J., Kobiera, A., and Wolański, P.: Experimental and Numerical Research on Rotating Detonation in Small Rocket Engine Model. Konferencja PTNSS. Opole (2009)
 2. K. Stępień, A. Kobiera: Numerical simulation of small nozzles for satellite propulsion. Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tendencje rozwojowe napędów kosmicznych”, Warszawa (2009)
 3. Łukasz Mężyk, Arkadiusz Kobiera: Feasibility  of use of supercapacitors in satellite propulsion. Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowav „Tendencje rozwojowe napędów kosmicznych”, Warszawa (2009)

56. Kobiera, A., et al.: Three - Dimensional Modeling of The Rotating Detonation Engine. 22nd ICDERS. Minsk, Belarus (2009).

57. Kobiera, A., Wolański P.: A Simple Theory of Rotating Detonation and its Application to Turbine Thermodynamic Cycle. European-Russian Scientific Workshop on Rotating Detonation Wave Engines for Space Propulsion Poitiers, France (2009).

58. A. Kobiera, J. Kindracki, K. Świderski, M. Folusiak. P. Wolański „Numerical and Experimental Studies of the Propulsion System Based on Continuously Rotating Detonation” 33rd Internation Symposium on Combustion, China, Pekin, 2010

59. A. Kobiera, J. Kindracki, Mężyk Ł. Biczel P., Design and Research on Pulsed High Thrust Resistojet, IAC 2012, Neapol

60. A. Kobiera, M. Folusiak, K. Świderski, P. Wolański           Numerical Analysis Of Large Scale Structure Of Rotating Detonation Waves In Complex Geometries Combustion Symposium, Warszawa 2012

 

Popular science papers:

61. A. Kobiera, Niebezpieczne powroty, Wiedza i Życie, Numer Specjalny, 2007

 

 

Others:

 

62. P. Wolański (Red.), K. Benkiewicz, A. Kobiera Program do obliczania zagadnienia odwrotnego w procesach spalania  ITC PW 1998

63. A. Kobiera Badanie inicjacji warstw materiałów wysokoenergetycznych przez detonację gazową Ph. D. Thesis MEiL PW Warsaw 2004

64. A. Kobiera, P. Wolanski,  J. Kindracki, R. Klemens, M. Fairweather  Explosion propagation model, software development. First report on influence of obstacles, turbulence and fuel concentration, spherical vessels. Contractual deliverable No. 22. Safekinex, 2005, www.safekinex.org

65. A. Kobiera, M. Rajalu,  J. Kindracki, P. Wolanski, R. Klemens, M. Fairweather  Explosion propagation model, software development. Second report on influence of obstacles, turbulence and fuel concentration, elongated vessels and multi-channels. Contractual deliverable No. 23. Safekinex, 2005, www.safekinex.org

66. A. Kobiera, J. Kindracki, J. Szymczyk, G. Rarata, J. Sęczyk, P. Żydak,  P. Wolanski,  M. Fairweather Explosion propagation model, software development. Third report; ignition source located in different vessel places and different initial conditions (turbulence, equivalence ratio, fuel type temperature and pressure). Contractual deliverable No. 24. Safekinex, 2006, www.safekinex.org

67. A. Kobiera, J. Kindracki, G. Rarata, J. Szymczyk, P. Żydak,  P. Wolanski,  W. Glinka Model, software developed and validated for calculation of explosion propagation (as function of fuel type, equivalence ratio, turbulence, P, T, obstacles and geometries) Contractual deliverable No. 25. Safekinex, 2006, www.safekinex.org