IHE / IHE News / Archived news / Wyniki rekrutacji 2014

Wyniki rekrutacji 2014

Wydział MEiL na czele rankingu, cztery kierunki w pierwszej szóstce

rekrutacja_2014_wyniki