IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2011 lato

Seminaria ITC 2011 lato

22 lutego Prof. Marcus Aldén Lund Institute of Technology, Szwecja „Application of laser diagnostics in combustion
1 marca Prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa "Technologie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną"
8 marca Dr inż. Jerzy Kuta Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Sterowanie rozproszonymi źródłami energii”
15 marca Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa „Stan i perspektywy rozwoju energetyki słonecznej”
22 marca dr inż. Paweł Oleszczak Zakład Silników Lotniczych "Detonacyjne nanoszenie powłok na podłoże stalowe"
29 marca dr Nikołaj Uzunow Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Awarie w Elektrowni Jądrowej Fukushima Dai-ichi
05 kwietnia Dr inż.Krzysztof Karaśkiewicz Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Wykorzystanie energii pływów i fal morskich”
12 kwietnia Dr inż. Jacek Szymczyk Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Nietypowe stany pracy pomp”
19 kwietnia Prof. dr hab. inż. Roman Domański,
 mgr inż. Adam Rajewski
Zakład Termodynamiki „Miejsce energetyki jądrowej w bilansie energetycznym świata”
10 maja dr inż. Adam Dacko Zakład Wytrzymałości Materiałów, ITLiMS "Nauczanie wytrzymałości materiałów na wydziale MEiL"
17 maja Dr hab. inż. Konrad Świrski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Smart grid”
24 maja Przedstawiciel Zarządu Towarowa Giełda Energii „Giełda Energii w Polsce”
31 maja dr inż. Paweł Olszewski Zakład Termodynamiki "Zrównoważone techniki pozyskiwania energii; bilans energii i egzergii dla układu mikrokogeneracji"
7 czerwca mgr inż. Jan A. Błaszczyk Zakład Termodynamiki „Badanie właściwości termofizycznych grafenu epitaksjalnego i sublimowanego z wykorzystaniem spektroskopii Ramanowskiej"