IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Szelągowski Adam

Szelągowski Adam

Adam Szelągowski
Asystent w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku
Konsultacje

Semestr Letni 2021 - konsultacje tylko przez MS Teams

 • Poniedziałek 14:15 – 15:00, Wtorek 14:15-15:00
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze
 • Wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby zasilenia urządzeń chłodniczych
 • Efektywność urządzeń i instalacji chłodniczych
 • Pompy ciepła
Dydaktyka
Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:
 • Analiza pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła;
 • Chłodnictwo adsorpcyjne;
 • Słoneczne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne;
 • Chłodnictwo z wykorzystaniem proekologicznych czynników chłodniczych;

 Istnieje możliwość realizacji tematu własnej propozycji.

Ważniejsze publikacje
L.P. Publikacja
1 Grzebielec Andrzej, Szelągowski Adam: EXPERIMENTAL VERIFICATION OF DESICCANT EVAPORATIVE COOLING SYSTEM MODEL, w: Contemporary Issues of Heat and Mass Transfer / Kruzel Marcin, Kuczyński Waldemar (red.), vol. 1, 2019, ISBN 978-83-7365-513-3, ss. 193-205
2 Łapka Piotr, Seredyński Mirosław, Grzebielec Andrzej, Szelągowski Adam [i in.]: Numerical investigation of the effect of the shape of the nozzle on the flash boiling phenomenon, w: XII International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 2019) / Mohamad A. [i in.] (red.), E3S Web of Conferences, vol. 128, 2019, E3S Web of Conferences, Numer artykułu:07005, DOI:10.1051/e3sconf/201912807005
3 Grzebielec Andrzej, Szelągowski Adam: Magazynowanie chłodu, w: Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii / Chwieduk Dorota, Jaworski Maciej (red.), 2018, ISBN 9788301200466, ss. 86-100
4 Szelągowski Adam: Słoneczne chłodzenie, w: Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii / Chwieduk Dorota, Jaworski Maciej (red.), 2018, ISBN 9788301200466, ss. 200-228
5 Szelągowski Adam: Sprężarkowe pompy ciepła, w: Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii / Chwieduk Dorota, Jaworski Maciej (red.), 2018, ISBN 9788301200466, ss. 229-245
6 Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: WYKORZYSTANIE SIECI CIEPŁOWNICZYCH W SYSTEMACH CHŁODZENIA SŁONECZNEGO, w: Rynek Energii, vol. 139, nr 6, 2018, ss. 47-54
7 Chwieduk Bartosz, Szelągowski Adam: Savings resulting from coupling the PV with the space cooling system , w: SOLINA 2018 - VII Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources / Lichołai L. [i in.] (red.), E3S Web of Conferences, vol. 49, 2018, EDP Sciences, ss. 14.1-10, DOI:10.1051/e3sconf/20184900014
8 Szelągowski Adam, Chwieduk Dorota: Analysis of use a solar desiccant evaporative cooling systems in Poland climate conditions, w: Współczesne problemy termodynamiki / Bury Tomasz, Szlęk Andrzej (red.), 2017, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 978-83-61506-41-6, ss. 457-468
9 Chwieduk Bartosz, Szelągowski Adam: Analiza możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznej do zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, w: Instal, vol. 389, nr 11, 2017, ss. 50-54
10 Grzebielec Andrzej, Rusowicz Artur, Szelągowski Adam: Air purification in industrial plants producing automotive rubber components in terms of energy efficiency, w: Open Engineering, vol. 7, nr 1, 2017, ss. 106-114, DOI:10.1515/eng-2017-0015
11 Grzebielec Andrzej, Szelągowski Adam: Wykorzystanie zespołu sorpcyjnego woda-żel krzemionkowy w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych, w: Przemysł Chemiczny, vol. 96, nr 2, 2017, ss. 321-323, DOI:10.15199/62.2017.2.7
12 Grzebielec Andrzej, Rusowicz Artur, Szelągowski Adam: Zastosowanie czynnika chłodniczego R290 (propan) w instalacjach klimatyzacyjnych typu split w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, vol. 1, nr 61, 2017, ss. 107-119
13 Szelągowski Adam: Aspekty prawne i techniczne stosowania czynnika CO2 w instalacjach chłodniczych , w: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, vol. 22, nr 4, 2017, ss. 269-276
14 Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych, w: Rynek Energii, vol. 133, nr 6, 2017, ss. 47-52
15 Szelągowski Adam: Klimatyzacja z wykorzystaniem sorpcyjno-wyparnych systemów chłodzenia, w: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. XXXIV, nr 64 (1/17), 2017, ss. 105-112, DOI:10.7862/rb.2017.10
16 Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: Performance comparison of a silica gel-water and activated carbon-methanol two beds adsorption chillers, w: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] (red.), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, ss. 1-8, DOI:10.1051/e3sconf/20171700090
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat
 • 2019-2020: POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. (jako wykonawca zadań badawczych)
 • 2019 - Badanie urządzenia wentylacyjnego Respireco zgodnie z normą PN-EN 13141-8:2014-09 (dla Stropex sp. j.) - kierownik ze strony ITC.
 • 2017-2017: POIR.01.01.01-00-0351/16: Nowatorska technologia zwiększenia efektywności energetycznej przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu odtajania parownika opartego na technologii sztucznych sieci neuronowych. 2017-2017  - projekt przerwany w lipcu 2017 przez beneficjenta.
Nagrody i inne wyróżnienia

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 2018 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej (1 października 2019)

Plan zajęć (2020/2021 semestr letni)
  Poniedziałek Worek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00       Pompy Ciepła (MS Teams)  
11:15-12:00        
12:15-13:00   Energetyka Słoneczna Budynku (MS Teams)   Procesy Energetyczne w Elementach Instalacji Chłodniczych i Klimatyzacyjnych (MS Teams)  
13:15-14:00      
14:15-15:00 Konsultacje (MS Teams) Konsultacje (MS Teams)      
15:15-16:00          
16:15-17:00          
17:15-18:00          
Materiały dla studentów