IHE / Projects / MEMORABLE

MEMORABLE

logo ue

Konsorcjum: Lider: firma FUEL CELL POLSKA Sp. z o.o., Partnerzy: Instytut Techniki Cielnej Politechnika Warszawska, Termet Spółka Akcyjna

Wysokość wsparcia finansowego: całkowite wydatki kwalifikowane: 6 355 948,14 zł, dofinansowanie 4 081 635,93 zł (w tym ITC PW 1 832 355,00 zł)

Kierownik projektu w ITC PW: prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu mikro-kogeneracji opartego na stosie węglanowych ogniw paliwowych (ang.Molten Carbonate Fuel Cell–MCFC). Takie urządzenie może być kluczowym elementem układów do pracy w modelu prosumenta, które realizują koncepcję wykorzystania sieci elektroenergetycznej jako magazynu energii. Dodatkowo, ogniwa MCFC umożliwiają poprawę sprawności całkowitej domowych instalacji centralnego ogrzewania. Węglanowe ogniwa paliwowe oferują szereg zalet w stosunku do niskotemperaturowych ogniw paliwowych PAFC, PEM, które są obecnie w fazie komercjalizacji. W ramach projektu przeprowadzone będą prace B+R zorientowane na opracowanie, budowę i demonstrację działania prototypowej instalacji o mocy 5 kW ze stosem MCFC, który uzyskuje sprawność powyżej 60%, co daje sprawność ogólną procesu (łącznie z ciepłem) około 90% (w odniesieniu do ciepła spalania paliwa). Stos MCFC stanowi element powtarzalny, który może być łączony w większe moduły dla potrzeb budowy układów dużej mocy. Wytwarzanie energii elektrycznej jednocześnie z produkcją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania pozwala na integrację modułu ogniw paliwowych z kotłem gazowym, co znacząco zwiększa niezawodność takiej jednostki mikro-kogeneracyjnej, np. w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej oraz umożliwia produkcję energii elektrycznej w modelu prosumenta w wysokosprawnej kogeneracji. Ma to kluczowe znaczenie gdyż pozwala to na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła przy minimalnej emisji CO2.

2022 - Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku naukowo-technicznym (technologa) w ramach umowy zlecenia - wykonawca nr 10

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86811

Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/576149