IHE / IHE News

 • Oferta prac magisterskich
 • Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego
 • International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering
 • Zmarł Profesor Piotr Wolański
 • Rekrutacja na studia podyplomowe
 • MOLCAR project seminar - June 13th
 • XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej
 • Seminarium CSZ z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki
 • Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023
 • Międzynarodowy kurs letni poświęcony funkcjonowaniu sztucznej inteligencji
 • Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską
 • Nagroda NERNST 2023
 • Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk
 • Energetyka - Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022
 • Nagroda im. W. Nernsta edycja 2022
 • MOLCAR workshops 19-Jul-2022
 • Stypendium im. Franciszka Pchełki
 • CTH2 is seeking highly skilled and motivated candidates
 • Niezwykła misja balonowa naszych studentów
 • Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
 • XV Konferencja „Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – Research & Development in Power Engineering”
 • Westinghouse Internship Program
 • Nagrody dla profesora Michała Podowskiego
 • prof. Piotr Wolanski - Fellow of The Combustion Institute
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego
 • Błękitne Skrzydła dla profesora Piotra Wolańskiego
 • W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Studia Podyplomowe
 • Job offers
 • IHE Seminars
 • Archived news
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • IHE News

  wydarzenia

  Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

  Rozpoczął się proces  wyborczy  do  komitetów naukowych  Polskiej  Akademii  Nauk. 

  Wybory  odbywają  się  przy  pomocy elektronicznego  systemu  wyborczego  Polskiej  Akademii  Nauk.
  Zgodnie  z  harmonogramem  rejestracja  osób  uprawnionych  do  głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/.

  Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego

  Wymiana doświadczeń, opracowanie wspólnych programów stypendialnych i staże dla najlepszych studentów to główne obszary przyszłej współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) i Politechniki Warszawskiej (PW). Umowę o współpracy między PEJ i PW podpisano 7 sierpnia 2023 r. w Gmachu Głównym warszawskiej uczelni.

  https://pw.edu.pl/pw/Aktualnosci/Polskie-Elektrownie-Jadrowe-i-Politechnika-Warszawska-podpisaly-umowe-o-wspolpracy-przy-ksztalceniu-kadr-dla-sektora-jadrowego

  Zmarł Profesor Piotr Wolański

  31 sierpnia 2023r. zmarł przeżywszy 81 lat Ś.P. Profesor Piotr Wolański (ur. 16 sierpnia 1942 w Milówce). Strona domowa Profesora Piotra Wolańskiego: https://piotrwolanski.pl/

  Uroczystość pożegnania Pana Profesora miała miejsce 4.09.2023r. o godz. 12.00  w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

  Rekrutacja na studia podyplomowe

   rok akademicki 2023/2024 jest aktywna od 01.06.2023 https://rekrutacja.pw.edu.pl/

  Opisy studiów, wymagania rekrutacyjne i dane kontaktowe dostępne są na stronie: Oferta studiów podyplomowych

  1  Budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków od: 01.06.2023 do: 27.10.2023
  2  Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023
  3  Energetyka jądrowa, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023
  4  Nowoczesna energetyka odnawialna, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023
  5  Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023

  MOLCAR project seminar - June 13th

  The seminar within the project entitled Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant”, MOLCAR, will be held on 13 June 2023, 8.45-11.00 am, in TB1,

  Presentations will be given in the English language.

  Agenda:

  XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

  Kontynuując tradycję poprzednich lat, Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują XI Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która odbędzie się w Warszawie, Świerku i w Różanie w dniach 15-18 maja 2023 roku.

  Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej na temat energetyki jądrowej i stosowanych technologii w przemyśle jądrowym.

  Program

  Seminarium CSZ z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki

  Pierwsze seminarium naukowe z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Trójgłos na temat sztucznej inteligencji w genomiceodbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 16.15 na platformie TEAMS. Spotkanie będzie dotyczyło dziedziny Informatyka techniczna i telekomunikacja, omówione zostaną zagadnienia rozwoju zastosowań metod sztucznej inteligencji w biologii molekularnej i medycynie, przyczyniającego się do poprawy diagnostyki medycznej.

  Prelegentami seminarium będą prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (WMiNI), dr hab. inż. Robert Nowak (WEiTI) oraz dr hab. inż. Tomasz Gambin (WEiTI), zaś koreferentami Piotr Wygocki (MIM Fertility) i prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (WMiNI), wydarzenie poprowadzi dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk (WEiTI). W celu dołączenia do spotkania należy dokonać rejestracji. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej CSZ PW https://www.csz.pw.edu.pl/Media/Files/instrukcja-dolaczania-do-spotkania

  Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023

  Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na granty badawcze w 2023 r. wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

  Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami: