IHE / IHE News / Archived news / II edycja EDPR University Challenge!

II edycja EDPR University Challenge!

II edycja EDPR University Challenge!

Otwieramy rejestracje zespołów do drugiej edycji EDPR University Challenge! Znów szukamy ludzi innowacyjnych, którzy rozwiązują problemy w sposób praktyczny. Tworzymy miejsce dla studentów i pracowników akademickich do testowania wiedzy i pomysłów. Do 2 kwietnia należy zarejestrować zespół studentów liczący 2-5 osób oraz opiekuna z uczelni. Do 4 czerwca będzie czas na przygotowanie projektu. 

Konkurs osadzony jest w tematyce energetyki odnawialnej. Tworzone projekty mogą mieć charakter biznesowy lub techniczny, a tematy, jakie proponujemy dotyczą innowacji technicznych, usprawnień wydajności, strategii marketingowej/biznesowej lub zrównoważonego rozwoju. Nagrody pozostają niezmienne, a ich łączna pula to prawie 40 tys. zł. Szczegóły oraz rejestracja na stronie konkursu.

http://generationedpr.edpr.com/universitychallenge/pl/