IHE / Education / Studia dzienne

Studia dzienne

Odbywają się w systemie trójstopniowym:

  • studia inżynierskie - 7 semestrów,
  • studia magisterskie - 3 semestry
  • studia doktoranckie - 8 semestrów

Studia na kierunku Energetyka prowadzone są na następujących specjalnościach:


Chłodnictwo i Klimatyzacja

opiekun: dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

Chłodnictwo i Klimatyzacja jest specjalnością I i II stopnia kierunku Energetyka.
Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów.
Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry.

Systemy i Urządzenia Energetyczne

Opiekun: prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

  • Energetyka konwencjonalna  
  • Wytwarzanie energii  
  • Systemy informatyczne

Zrównowazona Energetyka

opiekun: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Nowe i odnawialne źródła energi