IHE / IHE News / Archived news / Uwaga - brak zasilania w ITC

Uwaga - brak zasilania w ITC

W dniach od 5 do 9 września od godz. 20:00 do 7:00 w ITC z powodu remontu w budynku Elektroniki będzie wyłączana sieć energetyczna, a co za tym idzie i sieć internetowa.

W czasie weekendu wyłączenia sieci internetowej mogą trwać dłużej (wcześniejsze wyłączenie - późniejsze włączenie) zależnie od możliwości czasowych administratorów

Przełączenie zasilania EiTI

W związku z zakończeniem prac nad przebudową rozdzielni głównej budynku, wykonawca prac dokona przełączenia zasilania gmachu na zasilanie docelowe.

Szczegółowy harmonogram przełączeń znajduje się poniżej:

1.   Wyłączenie zasilania w dniu 05.09.2013 o godz. 20.00

Włączenie 06.09.2013 godz. 7.00

2.   Ponowne wyłączenie zasilania w dniu 06.09.2013 o godz. 20.00

Ponowne włączenie 07.09.2013 godz. 7.00

3.   Ponowne wyłączenie zasilania w dniu 07.09.2013 o godz. 20.00

Ponowne włączenie 08.09.2013 godz. 7.00

4.   Ponowne wyłączenie zasilania w dniu 08.09.2013 o godz. 20.00

Ponowne włączenie 09.09.2013 godz. 7.00

Wyłączenia nastąpią dla całego budynku Elektroniki

Wyłączenia na Elektronice oznaczają iż z sieci PW znikną również:

  • Instytut Techniki Cieplnej
  • Budynek Polna 50