IHE / IHE News / Archived news / Studia doktoranckie na Uniwersytecie Bordeaux

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Bordeaux

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Bordeaux

Oferta studiów doktoranckich na Uniwersytecie Bordeaux w zakresie rozwoju technik pomiarów właściwości cieplnych w mikroskali.

Więcej informacji w załączonym pliku!