IHE / IHE News / Archived news / Honorowe wyróżnienie dla Profesora Piotra Wolańskiego

Honorowe wyróżnienie dla Profesora Piotra Wolańskiego

Honorowe wyróżnienie dla Profesora Piotra Wolańskiego

27 lutego 2015 roku Profesor Piotr Wolański odebrał z rąk JM Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

Profesor Piotr Wolański to jeden z najznakomitszych polskich naukowców, zajmujący się tematyką z dziedziny problematyki spalania, wybuchów, silników spalinowych, napędów kosmicznych, zderzeń asteroid z ciałami planetarnymi i metod diagnostyki procesów spalania, członek Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (od 1989 r.).

http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1360

http://www.mg.gov.pl/node/23157

Oprócz pracy naukowej, prof. Wolański prowadzi intensywną działalność dydaktyczną. Był, między innymi, współorganizatorem nowego kierunku nauczania w Politechnice Warszawskiej „Lotnictwo i Kosmonautyka”, inicjując w ten sposób nauczanie astronautyki. Opiekuje się również działalnością studencką z tego zakresu. Prowadził wiele wykładów poza granicami naszego kraju m.in. na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, USA, na Northeastern University w Shenyang oraz na Nanyang Technological University w Singapurze. Jest promotorem 20-tu zakończonych przewodów doktorskich, opiekuje się obecnie sześcioma doktorantami z Politechniki Warszawskiej oraz z Instytutu Lotnictwa. Pod opieką prof. Wolańskiego został zbudowany pierwszy polski sztuczny satelita Ziemi „PW-Sat”.

Profesor Piotr Wolański w grudniu 2014 roku otrzymał Medal Politechniki Warszawskiej, jest też posiadaczem wielu innych odznaczeń państwowych i naukowych, w tym Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Medalu im. A.K. Oppenheima.

IMG_7197a-600x278
Honorowe-wyroznienie-dla-Profesora-Piotra-Wolanskiego