IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Grzebielec Andrzej

Andrzej Grzebielec

PhD eng. - Division of Refrigeration and Energy in Buildings room 212b, e-mail: Andrzej.Grzebielec@itc.pw.edu.pl, phone 22 234 52 32

Andrzej-Grzebielec
Assistant professor at Division of Refrigeration and Energy in Buildings.
 

The subject of research

 • Thermoacoustic devices
 • Adsorption refrigeration units
 • Tri-generation
 • Heat pumps
 • Heat transfer in ground heat exchangers
 • Cryogenic plants
 • LNG plants

Major expertise, patents, etc. In the last 5 years

 • 2015 - Development of design assumptions plant comprising heat recovery, air purification and the production of cold for the whole production process;
 • 2015 - Optimized processes for the recovery of heat from production processes to cold production;
 • 2015 - Development and implementation of test stands for production of cold with low temperature heat;
 • 2015 - Development and implementation of test system to purify the air with a specific composition;
 • 2015 - Optimized processes for the recovery of heat from production processes and cooling from waste heat;
 • 2015 - Analysis of the possibilities of using adsorption and absorption systems for production purposes cold air from the waste heat recovery processes taking place in the manufacturing plant;
 • 2015 - Designing a system of filtration and cleaning of heat exchangers with a diagnosis of the substance of sludge disposal;
 • 2014 - Testing the efficiency of the cooling and heating of air conditioning equipment.
 • 2014 - Comment on innovation "Heat pump high power"
 • 2013 - Exploring the concept of industrial heat pump for product and process innovation and the development of innovation evaluations.
 • 2013 - Performance analysis and calculations to develop a project to modernize the heating exchanger EC Wrotków Lublin.
 • 2013 - Performance audit ventilation and air conditioning systems for GUS building;
 • 2012 - Initial analysis of the technical possibilities of cooling the server using the land and use the heat emitted by the server room to heat buildings.
 • 2012 - Analysis of all issues relating to the modernization of air handling units of the National Library.
 • 2011 - Airport cooling-heating apparatus.

Organization activity

 • Social Labour Inspector of the Power and Aeronautical Engineering department (since 2011);
 • Editor at the Journal of Power Technologies (since 2011);
 • President of the Society of Refrigeration Air Conditioning and Heat Pump with SIMP (since 2014);
 • Member of the organizing committee of the conference: XLII Days of Refrigeration (Poznan, 2014);
 • Member of the International Institute of Refrigeration, based in Paris;
 • Member of SIMP;
 • Participation in the project REAL Alternatives - Blended learning for Alternative Refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/

Projekty badawcze i naukowe

 • 2022-2023: 2022/ABM/02/00019-00: Development of an innovative device with a dedicated probe for intraoperative cryoanalgesia to implement a unique and effective pain management therapy for cardiothoracic surgery (specjalista ds. kriogeniki)
 • 2020-2022: MAZOWSZE/0181/19: Opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła (kierownik ze strony ITC);
 • 2020-2022: POIR.01.01.01-00-1512/19-00: Innowacyjny system pozyskiwania energii cieplnej z podziemnych konstrukcji wielkokubaturowych obiektów budowlanych (kierownik ze strony ITC);
 • 2020-2022: POIR.01.01.01-00-1529/19: Opracowanie konstrukcji i rozwiązań systemu sieci niskotemperaturowej mające na celu integrację pomp ciepła z wykorzystaniem magazynów ciepła oraz systemu pętli wodnej wspomaganej pracą kolektorów słonecznych (jako uczestnik projektu)
 • 2020-2021: POIR.04.01.04-00-0100/17: Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego. (jako uczestnik projektu)
 • 2020: POWR.03.03.00-00-PN 16/18: Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN. Partnerem projektu jest Institute of Energy Savings and Energy Management of the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. (jako uczestnik projektu zajmujący się trójgeneracją).
 • 2019-2020: POIR.01.01.01-00-1259/17-00: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę. Lata 2019-2020. (kierownik ze strony ITC)
 • 2019-2020: POWR.03.01.00-00-U005/17-00: Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. (jako uczestnik projektu odpowiedzialny za temat: Energetyka XXI wieku);
 • 2018/2019 - grant dziekański: Two-phase heat transfer with ferrofluids (wykonawca)
 • 2018-2020: RPMA.01.02.00-14-a187/18: Innowacyjne filtry antysmogowe firmy KLIM-SPAW SP. Z O.O. (udział w realizacji zadań);
 • 2018-2020: POIR.01.02.00-00-0300/17: ISEE–P - inteligentne sterowanie efektywnością energetyczną dla przemysłu. Projekt realizowany przez firmę ABZ Energia (udział w realizacji zadań);
 • 2017-2018: RPMA.01.02.00-14-5772/16: Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad stworzeniem układu do pozyskiwania energii pochodzącej z sił przyrody oddziałujących na elementy (fasady) szklane. Projekt realizowany przez firmę Bernard Wiśniewski - (udział w realizacji zadań). Realizacja 2017-2018 (kierownik projektu ze strony ITC)
 • 2017: 31/1131/2017: Pomiar mocy chłodzącej, mocy grzewczej oraz wyznaczenie efektywności chłodniczej i grzejnej jednego urządzenia klimatyzacyjnego 230V (kierownik projektu)
 • 2017-2018: IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock). (kierownik projektu);
 • 2017-2017: POIR.01.01.01-00-0351/16: Nowatorska technologia zwiększenia efektywności energetycznej przemysłowych urządzeń chłodniczych poprzez opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu odtajania parownika opartego na technologii sztucznych sieci neuronowych. 2017-2017 (główny specjalista ds automatyki i sterowania) - projekt przerwany w lipcu 2017 przez beneficjenta.
 • 2017: RPMA.01.02.00-14-5653/16-00: Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną. (Projekt realizowany przez ABZ Energia) (udział w realizacji jednego z zadań).
 • 2015-2017: POIR.01.01.01-00-0426/15: INNOWACYJNA SIŁOWNIA CIEPLNA Z TURBINĄ CIECZOWĄ I HYDRAULICZNO - GAZOWYM GENERATOREM PRZEPŁYWU CZYNNIKA ROBOCZEGO WYKORZYSTUJĄCA CIEPŁO ODPADOWE. Projekt realizowany przez firmę Mestil Sp. z o.o. (udział w realizacji zadań).
 • 2016-2017 - ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku (jeden z wykonawców).
 • 2014-2016 - NCBiR: PBS3/B9/38/2015: Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania (jako wykonawca)
   

Publications

No Indexed in the Web of Science database
1. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Minimizing the entropy increase as a tool for optimization of the inner diameter of the condenser tube (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
2. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit (in Polish). Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
3. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
4. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
5. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
6. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings (in Polish). Przemysł Chemiczny 93, 1 (2014) 63-65.
7. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analysis of the gas turbine selection by the pinch point technology method (in Polish). Przemysł Chemiczny 92, 8 (2013) 1476-1479.

Prizes and awards

 • Silver badge of honor SIMP (2014);
 • Laureate Lectures for doctoral studies INSPE, the project PWP. The creation and implementation of interdisciplinary, English-speaking international phD studies Innovative and Sustainable Nuclear Power Engineering;
 • Winner of "mobile lectures for the students of St. Direction Energy" project "Modern graduate of Energy on the labor market twenty-first century". (2014).
 • Grade II Team Award for scientific achievements in 2011 awarded by the Rector of the Warsaw University of Technology (30 August 2011);
 • The winner of the competition for scholarships for young academics Power and Aeronautical Engineering department within the project "The development of the teaching of the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology" (2011);
 • The winner of the competition for the "Development and launch of new specialty and educational objects" within the framework of the project "The development of the teaching of the Faculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology" (2011);
 • Bronze badge of honor SIMP (2010);
 • Team Third Degree Award for teaching achievements in 2007 awarded by the Rector of Warsaw University of Technology (2008);
 • The main prize in the third edition of the national competition for the best thesis in the field of refrigeration and air conditioning made and defended in the national technical university organized by the Association of Mechanical Engineers Polish - Section Refrigeration and Air Conditioning (2003).

Plan zajęć

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
815 - 900          
915 - 1000          
1015 - 1100 Technologie i Materiały w Chłodnictwie
T 410B
Seminarium ITC AiS w ChKiO    
1115 - 1200 Konsultacje  
1215 - 1300          
1315 - 1400        
1415 - 1500 Perspektywiczne Technologie Chłodnicze AiS w ChKiO      
1515 - 1600      
1615 - 1700          
1715 - 1800          
1815 - 1900          
1915 - 2000          
 

Proposed topics of diploma thesis

No Subject
1 Automation adsorption refrigeration apparatus
2 Optimization of thermoacoustic refrigeration unit with a standing wave
3 Modeling work thermoacoustic refrigeration unit with a traveling wave
4 The Stirling engine project operating at low temperatures
5 Construction of the heat exchangers in adsorption refrigeration units
6 Industrial trigeneration
7 The modeling of work of the ground heat exchangers cooperating with the heat pump
8 Refrigeration using direct heat networks
9 Optimization of cryogenic processes related to LNG