IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Projekt "Zastosowanie przemysłowych pomp ciepła"

2010-07-14: Projekt "Zastosowanie przemysłowych pomp ciepła"

Źródło: www.ammonia21.com

Międzynarodowa Agencja Energii (The International Energy Agancy) uruchomiała nowy projekt pod tytułem: Zastosowanie przemysłowych pomp ciepła (Application of Industrial Heat Pumps). Projekt ten będzie się skupiał na wysokotemperaturowych pompach ciepła możliwych do zastosowania w przemyśle i innych komercyjnych instalacjach.

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiających zmniejszenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji CO2 w instalacjach przemysłowych o średniej i dużej mocy. Ma temu posłużyć większe wykorzystanie między innymi przemysłowych pomp ciepła z amoniakiem jako czynnikiem roboczym. Pompy ciepła mają być wykorzystywane w systemach odzysku ciepła w procesach technologicznych, a także jako elementy instalacji grzejnej i klimatyzującej pomieszczenia, w których przebywają pracownicy.

Zainteresowanie tym tematem wynika z faktu, że w instalacjach przemysłowych istnieje ogromny potencjał do wykorzystania. Wiele procesów technologicznych generuje ciepło odpadowe, które z powodzeniem może być wykorzystywane jak dolne źródło ciepła w pompie ciepła. Wysoka temperatura źródeł odpadowych powoduje, że zwrot inwestycji na pompę ciepła może być krótszy nawet niż 3 lata.