IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2013 lato / UCZENI Z POWSTAŃCZYM RODOWODEM - Jacek Ryszard Przygodzki

UCZENI Z POWSTAŃCZYM RODOWODEM - Jacek Ryszard Przygodzki

Seminarium w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w dniu 12 marca 2013 r.