IHE / Education / Nuclear Power Engineering / Collaboration

Collaboration

Close cooperation with:

 • Royal Institute of Technology (KTH)
 • Technische Universität Dresden
 • Commissariat à l’Énergie Atomique (France)
 • National Centre for Nuclear Research (Poland)
 • Institute of Nuclear Chemistry and Technology (Poland)
 • National Atomic Energy Agency (Poland)
 • Areva
 • Westinghouse
 • General Electric – Hitachi
 • PGE EJ1
 • EDF
 • GDF Suez
 • Vattenfall
kth
cea
oregon
areva
pge
ge
paa
westinghouse
Obraz20
Obraz21

Współpraca Wydziału z wiodącymi polskimi i zagranicznymi korporacjami z branży energetyki jądrowej warunkuje dobrą pozycję wyjściową na rynku pracy.

Obraz22

Możliwości zatrudnienia:

 • działy badawczo-rozwojowe firm;
 • uczelnie – studia doktoranckie/projekty badawcze;
 • jednostki administracji państwowej (dozór jądrowy);
 • firmy branżowe: PGE, EdF, RWE, Areva, Vattenfall, Electrabel, GE, Westinghouse.

UWAGA: każdy energetyk jądrowy jest energetykiem cieplnym

i może z powodzeniem pracować w energetyce konwencjonalnej !!!

Obraz23
Obraz24

Polski Program Energetyki Jądrowej wchodzi w fazę decydującą: znowelizowano Prawo Atomowe, przyjęto tzw. Ustawę inwestycyjną oraz Zestaw rozporządzeń.  Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na dostawę technologii pierwszego polskiego bloku elektrowni jądrowej.

Obraz25

Wobec praktycznie braku specjalistów młodego i średniego pokolenia, kraj potrzebuje intensywnej edukacji w tej dziedzinie. Stanowi to gwarancję odpowiedniego zatrudnienia absolwentów.

Obraz26

Kontrakty zagraniczne – każdy ze studentów będzie miał możliwość praktyk przemysłowych na zagranicznych instalacjach jądrowych.