IHE / Projects / MEMORABLE / 2022 - Zapytania ofertowe

2022 - Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku naukowo-technicznym (technologa) w ramach umowy zlecenia - wykonawca nr 10

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86811

Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/576149