IHE / Projects / SCR

SCR

Cel projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie funkcjonalnych prototypów ultra kompaktowego układu oczyszczania spalin (ultra-CCSCR) z tlenków azotu, emitowanych przez silniki diesla.

Beneficjent: Katcon Polska Sp. z o.o.

Konsorcjant: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 14 117 322,20 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 9 549 714,12 PLN

Budżet Konsorcjanta: 2 619 572,94 PLN

Celem projektu jest opracowanie układu mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) oraz aplikacja rozwiązania w układach wylotowych silników o zapłonie samoczynnym spełniających wskaźniki emisji NOx, które będą zgodnie z normą Euro 6-2 i przyszłą Euro 7.

Projekt jest realizowany w konsorcjum: Katcon Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Instytut Techniki Cieplnej PW (partner). Realizacja projektu wynika z zapotrzebowania rynku na ekologiczne rozwiązania w motoryzacji w celu spełnienia norm emisji oraz przyczyni się do zacieśnienia współpracy na płaszczyźnie przedsiębiorca - jednostka badawcza. O wysokim potencjale aplikacyjnym projektu świadczą rezultaty, które stanowić będą przełomową innowacje w stosunku do rozwiązań obecnie istniejących.

FE IR