IHE / IHE News / Archived news / Harmonogram roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram roku akademickiego 2014/2015

początek zajęć semestru zimowego 29.09.2014 r.
uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2014 r.
początek zajęć semestru zimowego 29.09.2014 r.
uroczysta inauguracja roku akademickiego 01.10.2014 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10.11.2014 r.
DZIEŃ PW 15.11.2014 r.
początek wakacji zimowych 22.12.2014 r.
ostatni dzień wakacji zimowych 06.01.2015 r.
egzamin uczelniany z języków obcych 1 31.01.2015 r.
ostatni dzień semestru zimowego 01.02.2015 r.
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 02.02.2015 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia 02.02.2015 r.
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 15.02.2015 r.
początek okresu rejestracyjnego 16.02.2015 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 22.02.2015 r.
początek zajęć semestru letniego 23.02.2015 r.
początek wakacji wiosennych 03.04.2015 r.
ostatni dzień wakacji wiosennych 07.04.2015 r.
JUVENALIA – dzień wolny od zajęć2 15.05.2015 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 05.06.2015 r.
ostatni dzień semestru letniego 16.06.2015 r.
egzamin uczelniany z języków obcych 1 17.06.2015 r.
początek letniej sesji egzaminacyjnej 17.06.2015 r.
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2015 r.
początek wakacji letnich 01.07.2015 r.
ostatni dzień wakacji letnich 31.08.2015 r.
egzamin uczelniany z języków obcych 1 01.09.2015 r.
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 01.09.2015 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia 10.09.2015 r.
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 14.09.2015 r.
początek okresu rejestracyjnego 15.09.2015 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 24.09.2015 r.
ostatni dzień roku akademickiego 30.09.2015 r.

egzamin uczelniany z języków obcych – na poziomie B2.

w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku  JUVENALIA – dzień wolny od zajęć : 22.05.2015 r.
Juvenalia – dzień wolny od zajęć  – 23.05.2014

W semestrze zimowym:

            1)      13.11.2014 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;

            2)      09.01.2015 r. (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek. 

W semestrze letnim:

            1)      01.04.2015 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;

            2)      12.05.2015 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;

            3)      01.06.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

http://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2014/Zarzadzenie-Rektora-nr-25-2014-z-dnia-09-04-2014