IHE / IHE News / Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

57 osób z Politechniki Warszawskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów. Na liście TOP2% znalazł się prof. Jan Kindracki

https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Badacze-z-PW-wsrod-najczesciej-cytowanych-naukowcow-na-swiecie

W tegorocznym wykazie jest o 15 naukowców związanych z PW więcej niż przed rokiem.

Najwięcej naszych badaczy (23) reprezentuje obszar Engineering. Dalej są Enabling & Strategic Technologies (15 osób), Physics & Astronomy (9 osób), Information & Communication Technologies (5 osób), Chemistry (4 osoby) i Biomedical Research (1 osoba).

World’s TOP 2% Scientists 2020 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy od początku kariery do 2020 r., w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. W pierwszej z wymienionych Politechnika Warszawska może pochwalić się 49 pracownikami, w drugiej są to 34 osoby. W sumie to 57 nazwisk, ponieważ niektóre osoby pojawią się w obu zestawieniach.

W wykazie dotyczącym całego dorobku naukowego znalazło się 147 instytucji (uczelni i instytutów badawczych) z Polski oraz 957 naukowców. Na liście dotyczącej roku 2020 znajdziemy natomiast 153 krajowe instytucje oraz 1027 osób.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie wydawnictwa Elsevier

Naukowcy z PW obecni w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Wydział Chemiczny),
 • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska),
 • prof. dr hab. inż. Józef R. Dygas (Wydział Fizyki),
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
 • dr hab. inż. Grzegorz Iwański, prof. uczelni (Wydział Elektryczny),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak (Wydział Mechaniczny Technologiczny),
 • prof. dr hab. inż. Czesław Kajdas (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii),
 • prof. dr hab. inż. Miroslaw A. Karpierz (Wydział Fizyki),
 • prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski (Wydział Elektryczny),
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa),
 • prof. dr hab. inż. Adam Kisiel (Wydział Fizyki),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki (Wydział Mechatroniki),
 • prof. dr hab. Franciszek Krok (Wydział Fizyki),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki),
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik (Wydział Inżynierii Materiałowej),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • dr inż. Nikolay Ledentsov (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki (Wydział Mechaniczny Technologiczny),
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (Wydział Inżynierii Materiałowej),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński (Wydział Inżynierii Lądowej),
 • dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • dr hab. inż. Mateusz Malanowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (CEZAMAT),
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (Wydział Elektryczny),
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii),
 • dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. Roman Morawski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • dr hab. inż. Kamil Paduszyński (Wydział Chemiczny),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski (Wydział Mechatroniki),
 • dr inż. Jerzy Piotrowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Tadeusz Poźniak (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń (Wydział Chemiczny),
 • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny),
 • prof. dr Ir. K. Roel Westerterp (doctor honoris causa Politechniki Warszawskiej 2000, blisko współpracujący z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Wydział Chemiczny),
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
 • dr hab. inż. Dominik Sierociuk, prof. uczelni (Wydział Elektryczny),
 • prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • dr hab. inż. Grzegorz Stępniak, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • dr hab. Leszek Andrzej Stobiński (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
 • prof. dr hab. inż. Maciej Sypek (Wydział Fizyki),
 • dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski (Wydział Inżynierii Materiałowej),
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański (Wydział Elektryczny),
 • dr hab. inż. Piotr Z. Wieczorek, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek (Wydział Chemiczny),
 • prof. dr hab. inż. Tomasz R. Woliński (Wydział Fizyki),
 • dr hab. inż. Wojciech Zabołotny, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński (Wydział Transportu),
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Piotr Zieliński (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii).