IHE / IHE News / IHE Seminars / IHE Seminars / Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter

Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter

Karol Seweryn on behave of STIX team, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Seminarium w Instytucie Techniki Cieplnej, 28.04.2015, MEiL, PW