IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses / Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa

Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Opis przedmiotu
Izolacje akustyczne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metody kojarzenia systemów chłodniczych i grzewczych (Pinch Point Technology). Elementy kriogeniki przemysłowej i medycznej. Zamrażanie żywności. Urządzenia chłodnicze kaskadowe i autokaskadowe. Układy chłodnicze pośrednie: z wodą lodową, solankowe. Zagadnienie Stefana (krzepnięcie i topnienie). Rury cieplne. Zawiesiny lodowe. Chłodzenie natryskowo-wyparne.
Literatura
  • Handbook ASHRAE 2001.