IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Pietrak Karol / Informatyka 1 (lab) / pojęcia na kolokwium W2

pojęcia na kolokwium W2