IHE / Projects / HEMP4NZEB - M-ERA.NET2 / Ogłoszenie 2 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

Ogłoszenie 2 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy: od 01.12.2020 do 31.08.2023 r. Zgłoszenia można składać do do 03.02.2021 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.