IHE / IHE News / IHE Seminars / IHE Seminars / Minimalizacja generacji entropii

Minimalizacja generacji entropii

dr. Rafał  Laskowski - Wykorzystanie metody minimalizacji generacji entropii do doboru geometrii i parametrów pracy skraplacza