IHE / IT / Sieci Wi-Fi / Sieć pwwifi dla pracowników - instrukcja aktywacji dostępu

Sieć pwwifi dla pracowników - instrukcja aktywacji dostępu

Article index

  1. Sieci Wi-Fi
  2. Sieć pwwifi dla studentów MEiL
  3. Sieć pwwifi dla pracowników - instrukcja aktywacji dostępu
  4. Instrukcja logowania do sieci PWWIFI w Windows XP

Instrukcja aktywacji dostępu do sieci Wi-Fi pwwifi

nie dotyczy to studentów, studenci logują się do sieci pwwifi-students zgodnie z informacją patrz

Po wejściu na stronę https://idm.coi.pw.edu.pl/idm/user/ logujemy się do serwera IDM

 

idm1

Jako UserID należy wpisać otrzymany pocztą login a jako Password otrzymane hasło

Hasła zostały wysłane na wydziałowe konta pocztowe

Po zalogowaniu się dostajemy ostrzeżenie:

idm2

należy odpowiedzieć na 3 pytania, umożliwiające sprawdzenie użytkownika, który zapomniał hasła

i jego zmianę bez interwencji administratora. Wpisane informacje nie są dostępne dla nikogo poza wpisującym.

idm3

Następnym krokiem jest zmiana hasła w zakładce profile

idm4

Wymagane jest potwierdzenie zmiany hasła hasłem dotychczasowym

 

idm5

Na koniec pojawia się komunikat

idm6

I należy się wylogować

idm7