IHE / IT / Sieci Wi-Fi / Sieć pwwifi dla studentów MEiL

Sieć pwwifi dla studentów MEiL

Sieć WIFI PW

Obecnie w skali całej sieci wykreowane są sieci o nazwach:

 • pwwifi – sieć przeznaczona dla pracowników PW,
 • pwwifi-students – sieć przeznaczona dla studentów PW,
 • konferencja – sieć udostępniana na potrzeby konferencji organizowanych przez PW, chroniona kluczem generowanym na czas danej konferencji.

Punkty dostępowe

Punkty dostępowe wyżej wymienionych sieci rozmieszczone są w większości budynków PW, w tym w budynku ITC i ITLiMS  oraz Gmachu Głównym (wszystkie pomieszczenia Czytelni BG, Sala katalogowa, Duża i Mała Aula, Sala Senatu, pok. 123) – zasięg możliwy na poszczególnych piętrach.

Zasady dostępu

 1. do sieci pwwifi dostęp (identyfikator, hasło) dla pracowników jest załatwiany indywidualnie na Wydziałach przez upoważnione osoby, które mają prawo do nadawania uprawnień w systemie autoryzacji,
 2. do sieci pwwifi-students mają dostęp studenci, którzy mają aktualny status w systemie EWISTA (status nadawany jest co semestr po rejestracji w dziekanacie)– logowanie następuje poprzez identyfikator (numer albumu) i hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki pisana z dużej litery, bez polskich liter), dla studentów, którzy nie posiadają numeru PESEL generowane jest przypadkowe hasło, które można uzyskać w dziekanacie.
 3. sieć konferencja – dostęp jest organizowany na potrzeby konferencji zgłoszonych do Działu Administracyjno- Gospodarczego - jednorazowo jest generowany 13 znakowy klucz dostępowy. 

Ograniczenia

W sieci dostępne są następujące usługi:

 • http (TCP80- transparentnie przez serwer Proxy)
 • https (TCP 443 – do sieci PW) – dostęp do usług sieciowych przez serwer Proxy,
 • IMAPS ( TCP 993)
 • POPS3S (TCP 995)
 • SMTP (TCP 557)
 • DNS z serwera lokalnego (UDP 53)

Dostępny jest serwer Proxy (proxy.wifi.pw.edu.pl:8080 lub 10.64.254.254:8080)

Instrukcja logowania do sieci PWWIFI w windows XP

Instrukcja logowania do sieci PWWIFI w systemie Windows XP

Typowe problemy z siecią PWWIFI

Typowe problemy z siecią PWWIFI

Krótka instrukcja konfiguracji WIFI

Przykład przygotowany dla systemu Windows 7 Home Premium i Internet Explorer (podobna idea obowiązuje dla systemu Windows XP).

Ustawienie proxy dla WIFI

Przykład dla systemu Windows 7 Home Premium i Internet Explorer