IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Employees

Employees

Jędrzejuk Hanna

Hanna_Jedrzejuk_filtered

dr hab. inż. - kierownik Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku

pokój 211b

tel. wew. 7257

e-mail: Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl

Ogłoszenia Announcement

   Urlop od 24 lipca do 1 września 
   Vacation from 24 July to 1 September
   Konsultacje: Informacja zostanie podana
w semestrze zimowym 2017/2018
Uwaga!
   Consultations: Information will be announced
in the winter semester 2017/2018
Attention!

          Rozkład zajęć: na dole strony
          Timetable: at the bottom of the page

       Materiały dydaktyczne:    http://estudia.meil.pw.edu.pl/

Aktualizacja: 14.07.2017 r.

 

Chwieduk Dorota

Dorota Chwieduk, prof. DSc PhD eng. - Division of Refrigeration and Energy in Buildings room 211 a, e-mail: Dorota.Chwieduk@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 27

 

Deputy Director of the Institute of Heating Engineering, Faculty of Power and Aeronautical Engineering

Head of the Post Diploma Study „Energy Efficient Buildings. Energy Characteristics of Buildings, energy Auditing and Thermal Refurbishment of Faculty of Power and Aeronautical Engineering

 

Pluta Zbysław

prof. nzw. dr hab. inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211b, e-mail: Zbyslaw.Pluta@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 45

 

Rusowicz Artur

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 c, e-mail: Artur.Rusowicz@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 21