IHE / IHE News / Job offers / Praca w ITC przy projektach NCBiR

Praca w ITC przy projektach NCBiR

Praca w ITC przy projektach NCBiR

W związku z realizacją projektu NCBiR „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego”  oraz projektu NCBiR „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym" w Zakładzie Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa poszukujemy studenta/doktoranta do pracy przy tych projektach.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o dzieło lub umowa – zlecenie, termin zatrudnienia: od kwietnia 2022r. Termin zakończenia projektu: maj 2024r.  Oferty (CV, list motywacyjny) i zapytania  prosimy składać na adres: jan.kindracki@pw.edu.pl do dnia 06.04.2022r. z tytułem wiadomości „Zgłoszenie stanowisko E

Realizacja projektu NCBiR „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” (Kierownik Projektu: dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni) oraz projektu NCBiR „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym" (Kierownik Zadań na wydziale MEiL: dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni) w Zakładzie Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie  na kierunku mechanicznym (lub pokrewnym) z wynikiem co najmniej dobrym, atutem będzie rozpoczęty doktorat,
 2. Znajomość metod CAD 2D oraz 3D, (preferowany Siemens NX / Solid Works),
 3. Znajomość Ansys Fluent, Mechanical, SMath Studio, NASA CEA, Xfoil, Matlab
 4. Posługiwanie się płynne językiem polskim w mowie i piśmie
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej,
 6. Doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym (prace pomocnicze, projektowanie i budowanie stanowisk badawczych związanych z napędami, prowadzenie eksperymentów komora próżniowa pomiary parametrów termodynamicznych)
 7. Znajomość języków programowania R, Python, oraz podstaw C/C++.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Znajomość podstaw obróbki graficznej;
 2. Podstawowa znajomość zagadnień procesów spalania;
 3. Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki.
 4. Zdolności manualne, prowadzenie drobnych prac technicznych w laboratorium, uprawnienia SEP

Opis zadań w projektach:

 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej do wykonywania niezbędnych elementów stanowisk badawczych;
 2. Przygotowywanie zestawień zakupowych tzw. elementów z półki;
 3. Montaż podzespołów stanowisk badawczych i prowadzenie badań eksperymentalnych;
 4. Prowadzenie analizy danych z wykorzystaniem oprogramowania Matlab i języków programowania Phyton, R
 5. Udział w pracach laboratoryjnych.
 6. Udział w opracowywaniu wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu, celem ich publikacji
 7. Bieżąca obsługa i konserwacja wykorzystywanego sprzętu badawczego.