IHE / IHE News / Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Najlepsze wydziały prowadzące kształcenie w 21 kierunkach technicznych zostały uhonorowane podczas uroczystej gali Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, która odbyła się 17 kwietnia w hotelu Hilton w Warszawie. Finał Rankingu poprzedziło Międzynarodowe Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego z udziałem grupy rektorów uczelni z Kazachstanu.

Najlepszym wydziałom gratulowali, m.in.: Piotr Mṻller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ewa Mankiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Kapituła pod przewodnictwem jej przewodniczącego prof. Michała Kleibera. - Nauki inżynieryjne w Polsce rozwijają się bardzo dobrze – stwierdził minister Muller. – Wciąż jednak zastanawiamy się, jak powinno wyglądać kształcenie inżynierów, by w jeszcze lepszym stopniu wykorzystywać i rozwijać ich potencjał. Ważne jest przyglądanie się temu, jak rozwija się branża inżynierska na świecie i właściwe wykorzystywanie tej wiedzy. Kolokwialnie mówiąc - gonienie świata.

Bardzo ważne są także rankingi kierunków inżynierskich, szczególnie tak rzetelne, jak rankingi Fundacji Perspektywy. Wskazują one mocne i słabe strony poszczególnych uczelni, pozwalają wyciągać odpowiednie wnioski,  mobilizują do większej aktywności i rozwoju.

Dyplomy wręczono trzem najlepszym wydziałom prowadzącym studia w kierunkach: automatyka i robotyka, architektura,  biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, logistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, informatyka, mechanika i budowa maszyn,  mechatronika, technologia chemiczna,  transport, zarządzanie i inżynieria produkcji.

2013

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=788:energetyka&catid=99&Itemid=230

2014

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:rsw2014&catid=139&Itemid=287&idRanking=24

2015

http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-techniczne/energetyka

2016

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-techniczne/energetyka

2017

http://engineering.perspektywy.pl/2017/ranking/energetyka

2018

http://engineering.perspektywy.pl/2018/ranking/energetyka