IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Pietrak Karol / Termodynamika (ZNK414)

Termodynamika (ZNK414)

Zakres kolokwium 1:

UWAGA: na kolokwium można mieć własnoręcznie przygotowaną, jedną kartkę z wzorami

równanie stanu gazu doskonałego, równania podstawowych przemian termodynamicznych gazu doskonałego (izoterma, izobara, izohora),

praca zamiany objętości, praca techniczna, ciepło, pierwsza zasada termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych, obliczanie ciepła i pracy i zmiany energii wewnętrznej w podstawowych przemianach gazu doskonałego, bilanse energii, bilans energii dla układów o przepływie ustalonym

entalpia, zależności na entalpię gazu doskonałego, ciepła właściwe, zależności na ciepła właściwe gazów doskonałych

+ zrozumienie

zadania analogiczne do zrobionych na wykładzie (przykłady w zbiorze Banaszek, Bzowski, Domański, Sado - rozdziały 2 i 4.1)