IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Wołowicz Marcin

Marcin Wołowicz

dr inż., Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, pokój 416  e-mail: marcin.wolowicz@pw.edu.pl tel: 22 234 52 84

Tematyka prac badawczych

 • Modelowanie matematyczne układów cieplnych
 • Ogniwa paliwowe
 • Magazynowanie energii

Tematy prac dyplomowych

 • Model matematyczny oraz analiza techniczna pracy układu gazowo-parowego w środowisku GateCycle
 • Model matematyczny oraz analiza techniczna pracy bloku na parametry nadkrytyczne w środowisku GateCycle
 • Analiza wykorzystania ciepła niskotemperaturowego w bloku węglowym
 • Model matematyczny oraz analiza techniczna pracy mikro bądź małej elektrociepłowni zasilanej biomasą
 • Tematyka związana z magazynowaniem energii (np. sezonowe zasobniki ciepła STES, magazynowanie energii w sprężonym powietrzu)

Tematy projektów obliczeniowych

 • Model matematyczny wybranego układu cieplnego w środowisku GateCycle
 • Modelowanie matematyczne w środowisku Hysys
 • Tematyka zaproponowana przez studenta z wykorzystaniem komercyjnych programów do obliczeń bilansów cieplnych

Tematyka prac przejściowych

 • Energetyka odnawialna
 • Energetyka konwencjonalna
 • Energetyka rozproszona
 • Ogniwa paliwowe (zastosowanie w dużej energetyce, w energetyce rozproszonej, w pojazdach)
 • Wykorzystanie, zagospodarowanie oraz rynek biomasy
 • Magazynowanie energii (zasobniki wodne, sprężone i skroplone powietrze, wodór)
 • Technologie wodorowe (produkcja, wykorzystanie)

Publikacje

1. Milewski J., Badyda K., Misztal Z., Wołowicz M.; Combined Heat and Power Unit based on Polymeric  Electrolyte Membrane Fuel Cell for an application in a Hotel, Rynek Energii Nr 5 (90) 2010

2. Milewski J., Wołowicz M., Badyda K., Misztal Z.; Operational Characteristics of 36kW PEMFC-CHP Unit, Rynek Energii Nr 1 (92), luty 2011r.

3. Milewski J., Wołowicz M., Badyda K., Iwański Z.; Analiza zastosowania zrzutu spalin z turbiny gazowej do układu regeneracji siłowni parowej, Rynek Energii Nr 3 (94) 2011

4. J. Milewski, M. Wołowicz, A. Miller; An alternative model of Molten Carbonate Fuel Cell – A proposal; EmHyTeC 2012 Conference Proceedings; 2012; p. 130-134

5. J. Milewski, M. Wołowicz, K. Futyma, Ł. Szabłowski; Reducing CO2  emissions from flue gases using a Molten Carbonate Fuel Cell; Proceedings of the IAESTED International Conference Power and Energy Systems; 2012; p. 131-138

6. Milewski J., Wołowicz M., Badyda K., Misztal Z.; 36 kW Polymer exchange membrane fuel cell as combined heat and power unit; ECS Transactions, Volume 42, Issue 1, 2012, Pages 75-87

7. J. Milewski, M. Wołowicz, Ł. Szabłowski; K. Badyda; Polimerowe ogniwo paliwowe - Nowe podejście do modelowania; Rynek Energii Nr 1 (98) 2012

8. K. Futyma, J. Milewski, M. Wołowicz, W. Bujalski, J. Lewandowski; Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego; Rynek Energii Nr 5 (96) 2011

9. M. Wolowicz, J. Milewski, K. Badyda; Feedwater repowering of 800 MW supercritical steam power plant; Journal of Power Technologies 92 (2), 127-134

10. M. Wołowicz, K. Badyda, J. Milewski; Model kondensacyjnego bloku energetycznego klasy 800 MW z wykorzystaniem aplikacji (GateCycle™); Modelowanie Inżynierskie 11 (42), 473-478

11. Milewski J., Wołowicz M., Miller A., Bernat R.; A reduced order model of Molten Carbonate Fuel Cell: A proposal; International Journal of Hydrogen Energy; Volume 38, Issue 26, 2013, s. 11565-11575

12. J. Milewski, M. Wołowicz, Ł. Szabłowski, J. Kuta; Control Strategy for a Solid Oxide Fuel Cell Fueled by Natural Gas Operating in Distributed Generation; Energy Procedia 29, 676—682, 2012

13. J. Milewski, M. Wołowicz, J. Lewandowski; Optimization of the Working Conditions of a Laboratory Size (100 cm2) Molten Carbonate Fuel Cell; ECS Transactions 51 (1), 37-45,2013

14. J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma, J. Kucowski, R. Bernat; Determination of Electronic Conductance of 100 cm2 Single Molten Carbonate Fuel Cell; Applied Mechanics and Materials 346, 23—28, 2013

15. K. Futyma, M. Wolowicz, J. Milewski, W. Bujalski, R. Bernat; Utilization of Flue Gas Low Temperature Heat from Combined Heat and Power Unit of 100 MW; Advanced Science Letters 19 (8), 2128—2133

16. J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma, J. Kucowski, R. Bernat; Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by Molten Carbonate Fuel Cell; International Renewable Energy Conference, 179—191, 2012

17. J. Milewski, W. Bujalski, M. Wołowicz, K. Futyma; Zastosowanie węglanowego ogniwa paliwowego do separacji CO2 ze spalin; Chemik 7, 506—506, 2012

18. M. Wołowicz, J. Milewski, A. Miller; Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych – przegląd; Rynek Energii 103 (6), 77—82, 2012

19. M. Wołowicz J. Milewski K. Badyda A. Miller; Badanie możliwości bezpośredniego zasilenia węglanowych ogniw paliwowych gazem ziemnym; Energetyka Gazowa 2013

20. Wołowicz, M., Milewski, J., Futyma, K., Bujalski, W.; Boosting the efficiency of an 800 MW-class power plant through utilization of low temperature heat of flue gases; Applied Mechanics and Materials  483, 315 – 321, 2014 

21. Milewski, J., Wołowicz, M., Bujalski, W.; Seasonal thermal energy storage - A size selection; Applied Mechanics and Materials  467, 270 – 276, 2014

22. Kim, T.K. Kim, Y.J. Lee, S.W. Lee, C.G. & Wołowicz, M.; Operational characteristics of coin type Molten Carbonate Fuel Cell fueled by Ash Free Coal; Applied Mechanics and Materials 752, 438-443, 2015

23. S. W. Lee, T. K. Kim, Y. J. Kim, C. G. Lee,  M. Wołowicz; Impedance characteristics of laboratory scale molten carbonate fuel cell fueled by ash free coal; Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering: Proceedings of the international Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering; CRC Press; 383–386; 2016

24. Wołowicz M., Lee C. G., Kim Y. J., Lee S. W., Kim T. K.; Molten carbonate fuel cel (MCFC) fueled by ash free coal (AFC); Rynek Energii 4(119); 93-97; 2015

25. Wołowicz M., Badyda K.; Gas turbine selection for feedwater repowering, Journal of Power Technologies 95(3); 221-227; 2015

26. Wołowicz M., Kupecki J., Wawryniuk K., Milewski J., Motyliński K., Analysis of nodalization effects on the prediction error of generalized finite element method used for dynamic modeling of hot water storage tank, Archives of Thermodynamics 36 (3), 123-138, 2015

27. Milewski J., Wołowicz M., Bujalski W., Analiza założeń konstrukcyjnych sezonowego zasobnika energii słonecznej, Rynek Energii 5(108), 91-99, 2013

28. Milewski J., Wołowicz M., Bujalski W., Methodology for choosing the optimum architecture of a Seasonal Thermal Energy Storage system, Journal of Power Technologies 94 (3), 153, 2014