IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe 13 czerwca

Seminarium instytutowe 13 czerwca

Seminarium instytutowe 13 czerwca

Zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się 13 czerwca o 10:15 w sali 105. Prelekcję wygłoszą dr inż. Elżbieta Marszalec i dr inż. Janusz Marszalec.

Temat wystąpienia: „Edukacja na rzecz innowacyjności i współpraca nauki z biznesem - doświadczenia Finlandii.

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym -stacjonarnie oraz w MS Teams - Dołącz do spotkania Teams