IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Milewski Jarosław / Działalność Naukowo-badawcza

Działalność Naukowo-badawcza

Wdrożenia, patenty, udział w projektach naukowych, grantach

Patenty

A. Miller, J. Milewski, and T. Tomborowski, “Fuel cell [ogniwo paliwowe],” 2008.

A. Miller, J. Milewski, and T. Tomborowski, “Micro-fan for re-cycle of gases of high temperature fuel cell [urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym],” 2007.

Udział w projektach naukowych, grantach (ostatnie 5 lat)

Rodzaj projektu Numer projektu Miejsce realizacji Charakter udziału Rok zakończenia
Badawczy N N513 330938 Politechnika Warszawska Wykonawca 2012
Badawczy N N513 331138 Politechnika Warszawska Wykonawca 2010
Badawczy N N513 358937 Politechnika Warszawska Wykonawca 2010
Badawczy N N513 360337 Politechnika Warszawska Wykonawca 2010
Badawczy N513 019 32/3965 Politechnika Warszawska Wykonawca 2010
Rozwojowy R06 006 01 Politechnika Warszawska Wykonawca 2009
Badawczy N N513 422434 Politechnika Warszawska Wykonawca 2009
Badawczy N N513 3057 35 Politechnika Warszawska Wykonawca 2009
Badawczy N510 013 31/0807 Politechnika Warszawska Wykonawca 2008
Badawczy N513 020 32/3966 Politechnika Warszawska Wykonawca 2008
Badawczy N N513 4275 33 Politechnika Warszawska Wykonawca 2008

Prace badacze

 K. Badyda, J. Milewski, A. Miller, and A. Smyk, “Badanie układów trójgeneracji opartych na ogniwach paliwowych,” Projekt badawczy własny N513 020 32/3966, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2007.

 K. Badyda, K. Świrski, W. Bujalski, J. Lewandowski, and J. Milewski, “Badania numeryczne i optymalizacja zastosowania zasobnika ciepła w sieci ciepłowniczej,” Projekt badawczy własny N N513 360337, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2009.

 W. Bujalski, J. Lewandowski, J. Milewski, and P. Skowroński, “Badanie źródeł energii elektrycznej i cieplnej do zastosowań w energetyce rozproszonej w oparciu o analizę techniczno ekonomiczną,” Projekt badawczy własny N N513 331438, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2010.

 W. Bujalski and J. Milewski, “Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych,” tech. rep., Warsaw University of Technology, 2011.

 W. Bujalski, P. Skowroński, J. Lewandowski, and J. Milewski, “Badanie źródeł energii elektrycznej i cieplnej do zastosowań w energetyce rozproszonej w oparciu o analizę techniczno ekonomiczną,” Projekt badawczy własny N N513 4275 33, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2007.

 A. Dmowski, A. Miller, J. Paska, J. Milewski, P. Biczel, J. Sałaciński, and T. Dzik, “Sterowanie układami energetycznymi z ogniwem paliwowym,” Projekt badawczy własny N510 013 31/0807, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytu Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska, 2008.

 J. Kuta, J. Lewandowski, J. Milewski, A. Miller, K. Świrski, W. Bujalski, Łukasz Szabłowski, and M. Wołowicz, “Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej,” Projekt badawczy własny N N513 330938, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2011.

 J. Lewandowski and J. Milewski, “Strategiczny program badawczy—zaawansowane technologie pozyskiwania energii, opracowanie technologii dla wysokosprawnych „ zeroemisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin,” tech. rep., Warsaw University of Technology, 2011.

 J. Lewandowski, J. Milewski, A. Miller, and K. Badyda, “Badania układów z ogniwem paliwowym MCFC zmniejszających emisję CO2 z istniejących krajowych obiektów energetycznych,” Projekt badawczy własny N513 019 32/3965, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2006.

 J. Lewandowski, J. Milewski, A. Miller, and K. Świrski, “Budowa i badanie modelu dynamicznego ogniwa paliwowego sofc,” Projekt badawczy własny N N513 331138, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2010.

 J. Lewandowski, A. Miller, and J. Milewski, “Badania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych zasilanych biopaliwami,” Projekt badawczy własny N N513 305735, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2009.

 A. Miller, A. Dmowski, K. Badyda, J. Paska, J. Milewski, P. Biczel, J. Sałaciński, and T. Dzik, “Układ sterowania i wyprowadzenia mocy dla hybrydowego zespołu energetycznego – wysokotemperaturowe ogniwo paliwowe – turbina gazowa,” Projekt rozwojowy R06 00 01, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska, 2009.

 A. Miller, J. Lewandowski, K. Badyda, S. Kiryk, and J. Milewski, “Badanie układu wodorowej turbiny gazowej,” Projekt badawczy własny 8 T10B00918, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, 2001.

 A. Miller, J. Lewandowski, and J. Milewski, “Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego sofc do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych,” Projekt badawczy własny N N513 358937, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2010.

A. Miller, J. Lewandowski, J. Milewski, and J. Sałaciński, “Badanie układów energetycznych z ogniwem paliwowym,” Projekt badawczy własny 4T10B 044 24, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2004.

 A. Miller and J. Milewski, “Zaawansowany model metematyczny ogniwa paliwowego mcfc,” tech. rep., Warsaw University of Technology, 2011.

 K. Świrski, J. Milewski, and A. M. W. Bujalski, “Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do modelowania zmienionych warunków pracy ogniwa paliwowego sofc,” Projekt badawczy własny N N513 422434, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, 2009.

Nagrody i wyróżnienia

Rodzaj wyróżnienia Miejsce Data
Laureat konkursu “Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 2012
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Wybitnych Naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011
Nagroda JM Rektora I stopnia (zespołowa) Politechnika Warszawska 2009
Nagroda JM Rektora II stopnia (zespołowa) Politechnika Warszawska 2006
Nagroda JM Rektora II stopnia (indywidualna) Politechnika Warszawska 2005
Nagroda JM Rektora II stopnia (zespołowa) Politechnika Warszawska 2004

Staże zagraniczne

Państwo Instytucja Rodzaj pobytu Okres pobytu, miesiące Jednostka delegująca
Japonia National Institute of Advanced Industrial Science and Technology staż naukowy 1 Politechnika Warszawska
Włochy Politecnico di Torino staż naukowy 4 Politechnika Warszawska