IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Turbiny Parowe

Turbiny Parowe

Picture1
Podstawowe technologie przetwarzania energii pierwotnej na pracę, ciepło i energię elektryczną: silnik spalinowy, technologia parowa, gazowa, gazowo-parowa
Obiegi porównawcze i rzeczywiste
Budowa silników spalinowych, kotłów, turbin, pomp, wymienników ciepła
Perspektywiczne technologie energetyczne
  Prowadzący wykład:

Miller Andrzej

prof. dr hab. inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 411, e-mail: Andrzej.Miller@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 86, 22 825 29 01

  Prowadzący ćwiczenia:

Milewski Jarosław

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój nr 413,  e-mail: Jaroslaw.Milewski@itc.pw.edu.pl tel.22 234 52 07

   
   
  Materiały dla studentów  
     
Forum Number of topics Number of posts Last reply

Ogłoszenia

0 0