IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Courses / Pompy Ciepła

Pompy Ciepła

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Opis przedmiotu

Podstawy teoretyczne działania pomp ciepła. Czynniki robocze. Elementy sprężarkowych pomp ciepła. Absorpcyjne pompy ciepła. Adsorpcyjne pompy ciepła. Termoelektryczne, magnetyczne, termoakustyczne oraz strumienicowe pompy ciepła. Projektowanie układów oszczędzających zużycie energii z wykorzystaniem pomp ciepła. Projektowanie instalacji z pionowymi i poziomymi gruntowymi wymiennikami ciepła.

Literatura
  • Kazimierz Brodowicz, Tomasz Dyakowski: POMPY CIEPŁA, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
  • Aleksander Paliwoda: URZĄDZENIA CHŁODNICZE STRUMIENICOWE, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971.
  • Marian Rubik: POMPY CIEPŁA. PORADNIK, Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w Budownictwie", 2006.
  • Wojciech Zalewski: POMPY CIEPŁA SPRĘŻARKOWE, SORPCYJNE I TERMOELEKTRYCZNE, IPPU Masta, 2001.
Prerekwizyty
  • Wymiana Ciepła