IHE / Projects / HEMP4NZEB - M-ERA.NET2 / Ogłoszenie 3 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

Ogłoszenie 3 - o naborze na stanowisko asystenta naukowego

W związku z realizacją projektu pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB realizowanego w ramach programu M-ERA.NET 2 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego. Przewidywany okres współpracy: od 01.03.2022 do 31.08.2023 r. Zgłoszenia można składać do do 25.02.2022 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym pliku PDF.