IHE / IHE News / Archived news / Specjalność „ENERGETYKA JĄDROWA” w ramach kierunku „Energetyka”

Specjalność „ENERGETYKA JĄDROWA” w ramach kierunku „Energetyka”

 

Zgodnie z planami władz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, specjalność „Energetyka Jądrowa” będzie w całości realizowana na Wydziale, poczynając od semestru letniego
r.ak. 2009/10.

 

 

 

„Energetyka Jądrowa” jest specjalnością II stopnia studiów. Rekrutacja studentów prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi ogólnymi zasadami.

 

 

 

Nowy program studiów na „Energetyce Jądrowej” zostanie dołączony do programów studiów na pozostałych specjalnościach niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez Radę Wydziału MEL PW.

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację specjalności oraz udzielającą dodatkowych informacji jest dr inż. Nikołaj Uzunow, pok. T415,
tel.: (022 234) 5297, e-mail: uzunow@itc.pw.edu.pl.