IHE / IHE News / Archived news / Stypendia dla studentów PW na studia w Islandii