IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Employees / Bigorajski Jarosław / Dydaktyka

Dydaktyka

  • Energetyka Słoneczna Budynku - NS712
  • Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku - NS553A
  • Prace przejściowe inżynierskie / magisterskie
  • Projekty obliczeniowe